فال حافظ

فال حافظ

نوش کن جام شراب يک مني
دل گشاده دار چون جام شراب
چون ز جام بيخودي رطلي کشي
سنگسان شو در قدم ني همچو آب
دل به مي دربند تا مردانه وار
خيز و جهدي کن چو حافظ تا مگر
تا بدان بيخ غم از دل برکني
سر گرفته چند چون خم دني
کم زني از خويشتن لاف مني
جمله رنگ آميزي و تردامني
گردن سالوس و تقوا بشکني
خويشتن در پاي معشوق افکني

تعبیر فال : چرا بیهوده غم روزگار را می خوری؟ زندگی در گذر است و شادی ها و غم های آن نیز می گذرد و پایدار و باقی نخواهد ماند. انسان عاقل کسی است که از ریاکاران و دروغگویان بپرهیزد تا زندگی آرام و بی دردسری داشته باشد. غرور و تکبر را از خود دور کن و با خانواده ی خود، زندگی خوبی را بگذران.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای gorizoon.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:gorizoon.ir